Детски тържества

Детско тържество в детска градина, HDзаснемане - 10 лв на дете

Заснемането се извършва с две камери и чувствителни насочени микрофони за да може да се хване всяко дете.

материала се предоставя на линк до 5дни след тържеството