Горна Малина вятърните мелници

Сватбена фотография 7