Снимки в комплекс "Вятърните мелници"

Сватбена фотография 7