Фотосесия във Вятърните мелници

Сватбена фотография 17