Снимки пред Народния театър

Сватбена фотография 30