Фотосесия на "Вятърните мелници"

Сватбена фотография 46