Фотосесия в музея на Яворов

Чирпан къща музей на Яворов