Снимка пред църквата - в очакване

Сватбена фотография 71