Прехвърляне от касета на ДВД

Прехвърляне на видеозапис от касета VHS, SVHS, Digital8, MiniDV на DVD във формат DVD - VIDEO само за 10 лв. за всеки започнат час!