Прехвърляне на видеоматериал

Прехвърляне на видеозапис от касета VHS, SVHS, Video8, Digital8, MiniDV на DVD във формат DVD - VIDEO само за 5 лв. за всеки започнат час!